קרום בתולין חצוי מפריע ליחסי מין
קרום בתולין נוקשה שלם סביב פתח הכניסה לנרתיק מפריע ליחסי מין
קרום בתולין קרוע בשעה 7
קרום בתולין קרוע
איור קרום בתולין סגור - פתח לניקוז דם הוסת באמצע