יציאת ראש התינוק בלידה
יציאת ראש התינוק - והוצרות קרעים
חיתוך פתח הנרתיק בלידה - אפיזיוטומיה